436/2013 Sb. - Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství a o změně vyhlášky č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 436/2013 Sb.
Částka 171
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška Energetického regulačního úřadu
Přijat dne 16. 12. 2013
Rozeslán dne 23. 12. 2013
Platnost od 23. 12. 2013
Účinnost od 1. 1. 2014
Platnost do 31. 12. 2015
Novelizuje předpis 140/2009 Sb.
Provádí předpis 458/2000 Sb.
Novelizován předpisem 195/2014 Sb.
Zrušen předpisem 194/2015 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonům:

 1. č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), a
 2. č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů.
Vyhláška Energetického regulačního úřadu stanoví způsob regulace cen a postupy pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství a mění vyhlášku č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění pozdějších předpisů.

Změna vyhlášky č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění pozdějších předpisů.
Změny v ustanoveních:
 • Úvodní věta vyhlášky - nové znění,
 • §2 až §5 se včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 10 zrušují,
 • §6 (změny),
 • §9a "Způsob regulace a postup tvorby cen za činnosti operátora trhu v plynárenství" včetně nadpisu - nové znění,
 • §9b se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 11 zrušuje,
 • §10 (změny),
 • §11 a §12 se včetně nadpisů zrušují,
 • Přílohy č. 1 až č. 4 se včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 7, 12 a 13 zrušují,
 • Příloha č. 5 - nové znění,
 • Příloha č. 5a - nové znění,
 • Přílohy č. 6 až č. 6d a č. 7 se včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 14, 15 a 16 zrušují,
 • Příloha č. 12 se včetně nadpisu zrušuje.
Účinnost změn 1.1.2014.