195/2014 Sb. - Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství
ikona P
Číslo předpisu 195/2014 Sb.
Částka 81
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška Energetického regulačního úřadu
Přijat dne 4. 9. 2014
Rozeslán dne 12. 9. 2014
Platnost od 12. 9. 2014
Účinnost od 12. 9. 2014
Platnost do 31. 12. 2015
Novelizuje předpis 436/2013 Sb.
Ruší předpis 140/2009 Sb., 264/2010 Sb., 393/2011 Sb., 348/2012 Sb.
Provádí předpis 458/2000 Sb.
Zrušen předpisem 195/2015 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).
Vyhláška Energetického regulačního úřadu stanoví způsob regulace cen a postupy pro regulaci cen v plynárenství.
§9 - Zrušovací ustanovení