51/2006 Sb. - Vyhláška o podmínkách připojení k elektrizační soustavě
ikona P
Číslo předpisu 51/2006 Sb.
Částka 23
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška Energetického regulačního úřadu
Přijat dne 17. 2. 2006
Rozeslán dne 28. 2. 2006
Platnost od 28. 2. 2006
Účinnost od 1. 3. 2006
Platnost do 31. 1. 2016
Ruší předpis 297/2001 Sb., 18/2002 Sb., 300/2003 Sb.
Provádí předpis 458/2000 Sb.
Novelizován předpisem 81/2010 Sb., 82/2011 Sb.
Zrušen předpisem 16/2016 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).
Vyhláška Energetického regulačního úřadu stanoví podmínky připojení výroben elektřiny, distribučních soustav a odběrných míst konečných zákazníků k elektrizační soustavě, způsob výpočtu podílu nákladů spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu, podmínky dodávek elektřiny a způsob výpočtu náhrady škody při neoprávněném odběru elektřiny.
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:

  1. Vyhláška č. 297/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky připojení a dodávek elektřiny pro chráněné zákazníky.
  2. Vyhláška č. 18/2002 Sb., o podmínkách připojení a dopravy elektřiny v elektrizační soustavě.
  3. Vyhláška č. 300/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 18/2002 Sb., o podmínkách připojení a dopravy elektřiny v elektrizační soustavě.

Účinnost 1.3.2006.