297/2001 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví podmínky připojení a dodávek elektřiny pro chráněné zákazníky
ikona P
Číslo předpisu 297/2001 Sb.
Částka 112
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška Energetického regulačního úřadu
Přijat dne 30. 7. 2001
Rozeslán dne 15. 8. 2001
Platnost od 15. 8. 2001
Účinnost od 15. 8. 2001
Platnost do 28. 2. 2006
Ruší předpis 169/1995 Sb.
Provádí předpis 458/2000 Sb.
Zrušen předpisem 51/2006 Sb.