16/2016 Sb. - Vyhláška o podmínkách připojení k elektrizační soustavě
ikona P
Číslo předpisu 16/2016 Sb.
Částka 7
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška Energetického regulačního úřadu
Přijat dne 13. 1. 2016
Rozeslán dne 22. 1. 2016
Platnost od 22. 1. 2016
Účinnost od 1. 2. 2016
Ruší předpis 51/2006 Sb., 81/2010 Sb.
Provádí předpis 458/2000 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).
Předmět úpravy
Vyhláška Energetického regulačního úřadu stanoví

  1. podmínky připojení výroben elektřiny, distribučních soustav a odběrných míst zákazníků k elektrizační soustavě,
  2. způsob stanovení podílu nákladů spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu nebo výkonu elektřiny a
  3. pravidla pro posuzování souběžných požadavků na připojení.

§18 - Přechodné ustanovení
§19 - Zrušovací ustanovení