178/2005 Sb. - Zákon o zrušení Fondu národního majetku ČR a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku ČR (zákon o zrušení Fondu národního majetku)
ikona P
Číslo předpisu 178/2005 Sb.
Částka 65
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 28. 4. 2005
Rozeslán dne 30. 4. 2005
Platnost od 30. 4. 2005
Účinnost od 1. 1. 2006
Poznámka k účinnosti Ustanovení §3 odst. 2 nabývá účinnosti dne 30.4.2005.
Ruší předpis 171/1991 Sb., 285/1991 Sb., 324/1991 Sb., 526/1991 Sb., 120/1995 Sb.
Novelizován předpisem 171/2006 Sb., 228/2006 Sb., 443/2006 Sb., 26/2008 Sb., 31/2008 Sb., 112/2009 Sb., 15/2012 Sb., 503/2012 Sb., 357/2015 Sb., 308/2018 Sb.
Prováděn předpisem 491/2005 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku).

  1. Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se zrušuje Fond národního majetku České republiky (dále jen "Fond").
  2. Veškerý majetek Fondu přechází dnem zrušení Fondu na stát. Dnem zrušení Fondu vstupuje stát do všech práv a povinností Fondu z právních vztahů, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, jejichž účastníkem byl Fond.

Účinnost 1.1.2006, s výjimkou ustanovení §3 odst. 2, které nabývá účinnosti dnem vyhlášení (30.4.2005).
Zrušuje se (s účinností od 1.1.2006):

  1. Zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky.
  2. Zákon č. 285/1991 Sb., kterým se doplňuje zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky.
  3. Zákon č. 120/1995 Sb., kterým se doplňuje zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky.
  4. Vyhláška č. 324/1991 Sb., kterou se stanoví závazná osnova pro vypracování privatizačního projektu, ve znění vyhlášky č. 526/1991 Sb.

Účinnost změn 1.1.2006.