224/1994 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/91 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/92 Sb., zákona č. 264/92 Sb., ústavního zákona č. 541/92 Sb., zákona č. 544/92 Sb., zákona č. 210/93 Sb. a zákona č. 306/93 Sb., zákon č. 171/91 Sb., o působnosti orgánů ČR ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku ČR, ve znění zákona č. 285/91 Sb., zákona č. 438/91 Sb., zákona č. 569/91 Sb., zákona č. 282/92 Sb. a zákona č. 210/93 Sb., doplňuje zákon č. 328/91 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění zákona č. 122/93 Sb., zákona č. 42/94 Sb., zákona č. 74/94 Sb., zákona č. 177/94 Sb. a zákona č. 156/94 Sb., a zákon č. 166/93 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 331/93 Sb. a zákona č. 117/94 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 224/1994 Sb.
Částka 68
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 3. 11. 1994
Rozeslán dne 6. 12. 1994
Platnost od 6. 12. 1994
Účinnost od 6. 12. 1994
Novelizuje předpis 92/1991 Sb., 171/1991 Sb., 328/1991 Sb., 166/1993 Sb.
Novelizován předpisem 179/2005 Sb., 296/2007 Sb.