90/2012 Sb. - Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
ikona P
Číslo předpisu 90/2012 Sb.
Částka 34
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 25. 1. 2012
Rozeslán dne 22. 3. 2012
Platnost od 22. 3. 2012
Účinnost od 1. 1. 2014
Novelizován předpisem 458/2016 Sb., 33/2020 Sb., 163/2020 Sb.
Prováděn předpisem 351/2013 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

  1. Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti a družstva.
  2. Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost a komanditní společnost, společnost s ručením omezeným a akciová společnost a evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení.
  3. Družstvy jsou družstvo a evropská družstevní společnost.
  4. Evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení a evropská družstevní společnost se řídí ustanoveními tohoto zákona v rozsahu, v jakém to připouštějí přímo použitelné předpisy Evropské unie upravující evropskou společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení nebo evropskou družstevní společnost.

Důležitá jsou i USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ, uvedená v §774 až §785 zákona.

Účinnost 1.1.2014.