115/1953 Sb. - Zákon o právu autorském (autorský zákon)
ikona P
Číslo předpisu 115/1953 Sb.
Částka 63
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon NS
Přijat dne 22. 12. 1953
Rozeslán dne 31. 12. 1953
Platnost od 31. 12. 1953
Účinnost od 1. 1. 1954
Platnost do 30. 6. 1965
Ruší předpis 106/1923 Sb., 218/1926 Sb., 10/1927 Sb., 10/1939 Sb.II, 164/1939 Sl.z.
Novelizován předpisem 99/1963 Sb., 40/1964 Sb.
Zrušen předpisem 35/1965 Sb.