115/1991 Sb. - Vyhláška o úpravě odměn a náhrad oprávněným subjektům za užití předmětů ochrany podle autorského zákona pořízením zvukové nebo zvukově obrazové rozmnoženiny a veřejným půjčováním snímků pro osobní potřebu
ikona P
Číslo předpisu 115/1991 Sb.
Částka 24
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 15. 3. 1991
Rozeslán dne 29. 3. 1991
Platnost od 29. 3. 1991
Účinnost od 1. 4. 1991
Platnost do 30. 11. 2000
Provádí předpis 35/1965 Sb.
Novelizován předpisem 520/1992 Sb.
Zrušen předpisem 386/2000 Sb.