381/2005 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 381/2005 Sb.
Částka 133
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 19. 8. 2005
Rozeslán dne 1. 10. 2005
Platnost od 1. 10. 2005
Účinnost od 1. 1. 2006
Novelizuje předpis 20/1966 Sb., 582/1991 Sb., 337/1992 Sb., 592/1992 Sb., 283/1993 Sb., 117/1995 Sb., 15/1998 Sb., 349/1999 Sb., 359/1999 Sb., 363/1999 Sb., 258/2000 Sb.
Novelizován předpisem 278/2009 Sb., 281/2009 Sb., 375/2011 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a změna některých dalších zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1, §4, §6, §7, §10, §15, §20 (změny),
  • vkládá se nový §21a,
  • §22, §23, §25 (změny).
 • Změna v §89 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kde se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i).
 • Změna v §67b zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, kde se na konci odstavce 10 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno n).
 • Změna v §39 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, kde se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h).
 • Změna v §51 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, kde se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje středníkem a doplňuje se písmeno e).
 • Změna v §26 zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kde se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h).
 • Změna v §64 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, kde se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c).
 • Změna v §23 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, kde se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f).
 • Změna v §24 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, kde se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g).
 • Změna v §14 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, kde se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l).
 • Změna v §12 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, kde se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7 včetně poznámky pod čarou č. 1b.

Účinnost změn 1.1.2006.