35/2020 Sb. - Vyhláška o stanovení územních obvodů zastupitelských úřadů pro účely podávání žádostí o oprávnění k pobytu
ikona P
Číslo předpisu 35/2020 Sb.
Částka 16
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 5. 2. 2020
Rozeslán dne 13. 2. 2020
Platnost od 13. 2. 2020
Účinnost od 15. 2. 2020
Platnost do 30. 6. 2023
Ruší předpis 233/2019 Sb.
Provádí předpis 326/1999 Sb.
Zrušen předpisem 173/2023 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů.

Předmět úpravy

Nařízením vlády se stanoví územní obvody zastupitelských úřadů pro účely podávání žádostí o oprávnění k pobytu, které jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.