428/2008 Sb. - Sdělení o ukončení správy Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)
ikona P
Číslo předpisu 428/2008 Sb.
Částka 139
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení Českého statistického úřadu
Přijat dne 26. 11. 2008
Rozeslán dne 15. 12. 2008
Platnost od 15. 12. 2008
Účinnost od 31. 12. 2008
Ruší předpis 320/2003 Sb., 448/2004 Sb., 310/2005 Sb., 455/2005 Sb., 391/2006 Sb., 535/2006 Sb., 308/2007 Sb., 264/2008 Sb.
Anotace

Ukončení správy Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV).
Český statistický úřad sděluje, že na základě dohody s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ukončuje k 31. prosinci 2008 správu Klasifikace kmenových oborů vzdělání (dále jen "KKOV"), zavedené sdělením Českého statistického úřadu č. 320/2003 Sb. ze dne 9. září 2003 a aktualizované sdělením č. 448/2004 Sb. ze dne 12. července 2004, sdělením č. 310/2005 Sb. ze dne 21. července 2005, sdělením č. 455/2005 Sb. ze dne 4. listopadu 2005, sdělením č. 391/2006 Sb. ze dne 20. července 2006, sdělením č. 535/2006 Sb. ze dne 28. listopadu 2006, sdělením č. 308/2007 Sb. ze dne 21. listopadu 2007 a sdělením č. 264/2008 Sb. ze dne 10. července 2008.
Od 1. ledna 2009 KKOV přestává plnit funkci statistické klasifikace ve smyslu §19 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Český statistický úřad již KKOV nebude nadále aktualizovat ani ji zveřejňovat na svých internetových stránkách.
V souladu s dohodou bude KKOV ve znění platném k 31. prosinci 2008 spolu s informací o návaznosti resortních klasifikací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zveřejněna na internetových stránkách Ústavu pro informace ve vzdělávání.

Účinnost změn 31.12.2008.