391/2006 Sb. - Sdělení o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)
ikona P
Číslo předpisu 391/2006 Sb.
Částka 123
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení Českého statistického úřadu
Přijat dne 20. 7. 2006
Rozeslán dne 8. 8. 2006
Platnost od 8. 8. 2006
Účinnost od 1. 9. 2006
Platnost do 30. 12. 2008
Novelizuje předpis 320/2003 Sb.
Zrušen předpisem 428/2008 Sb.
Anotace

Aktualizace Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV).
Český statistický úřad oznamuje s účinností od 1. září 2006 aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (dále jen "KKOV"), zavedené sdělením Českého statistického úřadu č. 320/2003 Sb. ze dne 9. září 2003 a aktualizované sdělením č. 448/2004 Sb. ze dne 12. července 2004, sdělením č. 310/2005 Sb. ze dne 21. července 2005 a sdělením č. 455/2005 Sb. ze dne 4. listopadu 2005.
Aktualizace KKOV je prováděna na základě požadavků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vyplývajících z novely nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání. Položky, které jsou předmětem aktualizace KKOV, jsou uvedeny v příloze tohoto sdělení.
Platné znění aktualizované KKOV bude k dispozici na nosiči v elektronické podobě v odboru informačních služeb Českého statistického úřadu, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 a na internetových stránkách ČSÚ na adrese www.czso.cz

Účinnost změn 1.9.2006.