455/2005 Sb. - Sdělení o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)
ikona P
Číslo předpisu 455/2005 Sb.
Částka 158
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení Českého statistického úřadu
Přijat dne 4. 11. 2005
Rozeslán dne 16. 11. 2005
Platnost od 16. 11. 2005
Účinnost od 1. 12. 2005
Platnost do 30. 12. 2008
Novelizuje předpis 320/2003 Sb.
Zrušen předpisem 428/2008 Sb.
Anotace

Aktualizace Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV).
Český statistický úřad oznamuje s účinností od 1. prosince 2005 aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (dále jen "KKOV") zavedené sdělením Českého statistického úřadu č. 320/2003 Sb. ze dne 9. září 2003 a aktualizované sdělením č. 448/2004 Sb. ze dne 12. července 2004 a sdělením č. 310/2005 Sb. ze dne 21. července 2005.
Aktualizací, prováděnou na základě požadavku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, se do KKOV doplňují kódy kmenového oboru vzdělání:

  • 68-04-T Právní specializace,
  • 68-04-V Právní specializace.

Platné znění aktualizované KKOV bude k dispozici na nosiči v elektronické podobě v odboru informačních služeb Českého statistického úřadu, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 a na internetových stránkách ČSÚ na adrese www.czso.cz

Účinnost změn 1.12.2005.