535/2006 Sb. - Sdělení o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)
ikona P
Číslo předpisu 535/2006 Sb.
Částka 173
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení Českého statistického úřadu
Přijat dne 28. 11. 2006
Rozeslán dne 7. 12. 2006
Platnost od 7. 12. 2006
Účinnost od 1. 2. 2007
Platnost do 30. 12. 2008
Novelizuje předpis 320/2003 Sb.
Zrušen předpisem 428/2008 Sb.
Anotace

Aktualizace Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV).
Český statistický úřad oznamuje s účinností od 1. února 2007 aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (dále jen "KKOV"), zavedené sdělením Českého statistického úřadu č. 320/2003 Sb. ze dne 9. září 2003, ve znění pozdějších předpisů.
Aktualizací KKOV, prováděnou na základě požadavku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, se zavádí nový kmenový obor vzdělání.
Platné znění aktualizované KKOV bude k dispozici na nosiči v elektronické podobě v odboru informačních služeb Českého statistického úřadu, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 a na internetových stránkách ČSÚ na adrese www.czso.cz

Účinnost změn 1.2.2007.