308/2007 Sb. - Sdělení o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)
ikona P
Číslo předpisu 308/2007 Sb.
Částka 99
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení Českého statistického úřadu
Přijat dne 21. 11. 2007
Rozeslán dne 7. 12. 2007
Platnost od 7. 12. 2007
Účinnost od 1. 2. 2008
Platnost do 30. 12. 2008
Novelizuje předpis 320/2003 Sb.
Zrušen předpisem 428/2008 Sb.
Anotace

Aktualizace Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV).
Český statistický úřad oznamuje s účinností od 1. února 2008 aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (dále jen "KKOV"), zavedené sdělením Českého statistického úřadu č. 320/2003 Sb. ze dne 9. září 2003, ve znění pozdějších předpisů.
Aktualizací KKOV, prováděnou na základě požadavku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, se zavádí nový kmenový obor vzdělání 39-26 - Vojenské technologie.
Platné znění aktualizované KKOV bude k dispozici na nosiči v elektronické podobě v odboru informačních služeb Českého statistického úřadu, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 a na internetových stránkách ČSÚ na adrese www.czso.cz

Účinnost změn 1.2.2008.