200/2004 Sb. - Vyhláška o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi ČR a ostatními členskými státy Evropských společenství
ikona P
Číslo předpisu 200/2004 Sb.
Částka 66
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška Českého statistického úřadu
Přijat dne 15. 4. 2004
Rozeslán dne 26. 4. 2004
Platnost od 26. 4. 2004
Účinnost od 1. 5. 2004
Platnost do 30. 6. 2005
Ruší předpis 253/2002 Sb.
Provádí předpis 13/1993 Sb.
Zrušen předpisem 201/2005 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 13/1993 Sb., celní zákon.
Vyhláška Českého statistického úřadu a Ministerstva financí stanoví
a) obsah a náležitosti dokladu pro statistické účely, jakož i rozsah údajů pro vedení statistiky o dováženém a vyváženém zboží v rámci obchodu se třetími zeměmi podle bezprostředně závazného předpisu Evropských společenství,
b) způsob sdělení údajů o zboží, které je předmětem obchodu mezi členskými státy Společenství podle bezprostředně závazného předpisu Společenství,
c) formu a náležitosti dokladu používaného pro sdělení údajů o obchodu mezi členskými státy podle bezprostředně závazného předpisu Společenství.
Zrušuje se vyhláška č. 253/2002 Sb., o statistice dováženého a vyváženého zboží.
Účinnost dnem vstupu Smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.