359/2009 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě a upravuje posuzování pracovní schopnosti pro účely invalidity (vyhláška o posuzování invalidity)
ikona P
Číslo předpisu 359/2009 Sb.
Částka 113
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 9. 10. 2009
Rozeslán dne 20. 10. 2009
Platnost od 20. 10. 2009
Účinnost od 1. 1. 2010
Novelizuje předpis 284/1995 Sb.
Provádí předpis 582/1991 Sb., 155/1995 Sb.
Novelizován předpisem 104/2017 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonům:

  1. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 306/2008 Sb., a
  2. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.

Vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí se stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě a upravuje posuzování pracovní schopnosti pro účely invalidity.
Zrušovací ustanovení
Ve vyhlášce č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů se §5 až §8 a přílohy č. 2 až 4 zrušují.

Účinnost 1.1.2010.