ikona Pikona R
328/2020 Sb. - Vyhláška o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
328/2020 Sb. - Vyhláška o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech
ikona P
Číslo předpisu 328/2020 Sb.
Částka 133
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 24. 7. 2020
Rozeslán dne 31. 7. 2020
Platnost od 31. 7. 2020
Účinnost od 1. 8. 2020
Ruší předpis 285/2012 Sb.
Provádí předpis 17/2012 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republik.

Předmět úpravy

Vyhláška Ministerstva financí stanovuje územní pracoviště celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech.

§2 - Zrušovací ustanovení