285/2012 Sb. - Vyhláška o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech
ikona P
Číslo předpisu 285/2012 Sb.
Částka 100
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 20. 8. 2012
Rozeslán dne 5. 9. 2012
Platnost od 5. 9. 2012
Účinnost od 1. 1. 2013
Platnost do 31. 7. 2020
Provádí předpis 17/2012 Sb.
Zrušen předpisem 328/2020 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky.
Vyhláškou Ministerstva financí se stanoví územní pracoviště celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech. Seznam těchto územních pracovišť je uveden v příloze k této vyhlášce.

Účinnost 1.1.2013.