462/2003 Sb. - Nařízení vlády o vydání celního sazebníku a o stanovení sazeb dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínek pro jejich uplatnění (celní sazebník)...
ikona P
Číslo předpisu 462/2003 Sb.
Částka 154
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 17. 12. 2003
Rozeslán dne 31. 12. 2003
Platnost od 31. 12. 2003
Účinnost od 1. 1. 2004
Poznámka k účinnosti Toto nařízení pozbývá platnosti dnem 30.4.2004.
Platnost do 31. 12. 2003
Novelizuje předpis 185/2000 Sb., 587/2002 Sb., 54/2003 Sb.
Ruší předpis 534/2002 Sb., 345/2003 Sb., 462/2003 Sb., 56/2004 Sb.
Provádí předpis 13/1993 Sb., 62/2000 Sb.
Novelizován předpisem 56/2004 Sb.
Zrušen předpisem 462/2003 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonům:

  1. č. 13/1993 Sb., celní zákon, a
  2. č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů.

Nařízením vlády se vydává celní sazebník a stanoví se sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník) a mění se některé související předpisy.
Změny:

  • Změna nařízení vlády č. 185/2000 Sb., kterým se stanoví výrobky, jež mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě licence podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
    Změny jsou provedeny v příloze č. 1 a č. 2.
  • Změna v §1 nařízení vlády č. 587/2002 Sb., kterým se stanoví seznam některých hutních výrobků původem z Ukrajiny, které mohou být dováženy do České republiky jen na základě neautomatické licence, a kterým se mění nařízení vlády č. 272/2002 Sb., kterým se stanoví seznam některých hutních výrobků, které mohou být dováženy do České republiky jen na základě automatické licence, a u nichž se uplatňuje sledování jejich dovozu do České republiky.
  • Změna v §1, §5, §6 a v příloze k nařízení vlády č. 54/2003 Sb., o stanovení ochranného opatření na dovoz některých hutních výrobků do České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Přechodné ustanovení
Za období předcházející dni nabytí účinnosti tohoto nařízení se použijí dosavadní právní předpisy.
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:

  1. Nařízení vlády č. 534/2002 Sb., o vydání celního sazebníku a o stanovení sazeb dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínek pro jejich uplatnění (celní sazebník).
  2. Nařízení vlády č. 345/2003 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 54/2003 Sb., o stanovení ochranného opatření na dovoz některých hutních výrobků do České republiky, ve znění nařízení vlády č. 194/2003 Sb.

Účinnost 1.1.2004.
Toto nařízení pozbývá platnosti dnem 30. dubna 2004.
Přílohy č. 1 až 6 k nařízení vlády č. 462/2003 Sb., o vydání celního sazebníku a o stanovení sazeb dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínek pro jejich uplatnění (celní sazebník) a o změně některých souvisejících předpisů, se vyhlašují v samostatné příloze této částky vydávané současně (str. 7633 až 8304).