62/2000 Sb. - Zákon o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů
ikona P
Číslo předpisu 62/2000 Sb.
Částka 22
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 24. 2. 2000
Rozeslán dne 28. 3. 2000
Platnost od 28. 3. 2000
Účinnost od 1. 7. 2000
Platnost do 15. 6. 2005
Novelizuje předpis 42/1980 Sb., 368/1992 Sb., 252/1997 Sb.
Ruší předpis 560/1991 Sb., 130/1993 Sb., 300/1993 Sb., 88/1994 Sb., 175/1994 Sb., REG 945903, 192/1995 Sb., 156/1996 Sb., 115/1997 Sb., 233/1997 Sb., 56/1998 Sb., 141/1998 Sb., 261/1998 Sb., 331/1998 Sb., 335/1998 Sb., 30/1999 Sb., 39/1999 Sb., 51/1999 Sb., 148/1999 Sb.
Novelizován předpisem 413/2005 Sb.
Prováděn předpisem 185/2000 Sb., 19/2001 Sb., 263/2001 Sb., 266/2001 Sb., 405/2001 Sb., 420/2001 Sb., 421/2001 Sb., 162/2002 Sb., 239/2002 Sb., 272/2002 Sb., 273/2002 Sb., 332/2002 Sb., 488/2002 Sb., 587/2002 Sb., 33/2003 Sb., 54/2003 Sb., 82/2003 Sb., 168/2003 Sb., 272/2003 Sb., 297/2003 Sb., 307/2003 Sb., 400/2003 Sb., 447/2003 Sb., 462/2003 Sb., 61/2004 Sb.
Zrušen předpisem 228/2005 Sb.