587/2002 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam některých hutních výrobků původem z Ukrajiny, které mohou být dováženy do ČR jen na základě neautomatické licence, a kterým se mění nařízení vlády č. 272/2002 Sb., kterým se stanoví seznam některých hutních výrobků, které mohou být dováženy do ČR jen na základě automatické licence, a u nichž se uplatňuje sledování jejich dovozu do ČR
ikona P
Číslo předpisu 587/2002 Sb.
Částka 198
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 16. 12. 2002
Rozeslán dne 31. 12. 2002
Platnost od 31. 12. 2002
Účinnost od 1. 1. 2003
Poznámka k účinnosti Toto nařízení pozbývá platnosti dnem 31.12.2004 nebo dnem smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, bude-li tento den dřívější.
Platnost do 31. 12. 2002
Novelizuje předpis 272/2002 Sb.
Ruší předpis 587/2002 Sb.
Provádí předpis 62/2000 Sb.
Novelizován předpisem 462/2003 Sb.
Zrušen předpisem 587/2002 Sb.