262/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 262/2019 Sb.
Částka 115
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 24. 9. 2019
Rozeslán dne 18. 10. 2019
Platnost od 18. 10. 2019
Účinnost od 1. 12. 2019
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 1.12.2019, s výjimkou a) části druhé, která nabývá účinnosti uplynutím 6 měsíců ode dne zveřejnění oznámení Komise v Úředním věstníku Evropské unie podle čl. 82 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 536/2014 ze dne 16. dubna 2014 o klinických hodnoceních humánních léčivých přípravků a o zrušení směrnice 2001/20/ES, b) ustanovení čl. I bodu 16, bodu 22, pokud jde o §81g odst. 5, bodů 38 a 51, bodu 57, pokud jde o §108 odst. 1 písm. k) a m), a ustanovení čl. IV, která nabývají účinnosti 1.1.2020, a c) ustanovení čl. I bodu 20, pokud jde o §81a odst. 4, které nabývá účinnosti 1.4.2020, d) ustanovení čl. I bodu 20, pokud jde o §81 odst. 3 písm. l) a m), ustanovení čl. I bodu 31 a ustanovení čl. V, která nabývají účinnosti 1.4.2021.
Novelizuje předpis 48/1997 Sb., 378/2007 Sb., 372/2011 Sb., 66/2017 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), a změna dalších souvisejících zákonů.

Změny:

  • Změna zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech).

Změny v ustanoveních:

Čl. II - Přechodná ustanovení

  • Změna v části první čl. I bodě 22 zákona č. 66/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) - účinnost uplynutím 6 měsíců ode dne zveřejnění oznámení Komise v Úředním věstníku Evropské unie podle čl. 82 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 536/2014 ze dne 16. dubna 2014 o klinických hodnoceních humánních léčivých přípravků a o zrušení směrnice 2001/20/ES.
  • Změna zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.

Změny v ustanoveních: - účinnost od 1.1.2020

  • Změny v §69a zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) - účinnost od 1.4.2021.

Čl. VI - Sdělení ve Sbírce zákonů