138/1993 Sb. - Vyhláška o stanovení podmínek pro pověření obecních úřadů ověřováním shody opisu nebo kopie s listinou a ověřováním pravosti podpisu
ikona P
Číslo předpisu 138/1993 Sb.
Částka 38
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 29. 4. 1993
Rozeslán dne 12. 5. 1993
Platnost od 12. 5. 1993
Účinnost od 15. 5. 1993
Platnost do 28. 2. 2006
Provádí předpis 41/1993 Sb.
Zrušen předpisem 21/2006 Sb.