15/1997 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady
ikona P
Číslo předpisu 15/1997 Sb.
Částka 4
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 24. 1. 1997
Rozeslán dne 24. 2. 1997
Platnost od 24. 2. 1997
Účinnost od 24. 2. 1997
Platnost do 28. 2. 2006
Novelizuje předpis 41/1993 Sb.
Zrušen předpisem 21/2006 Sb.