313/2012 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2011 Sb., o seznamu účinných látek
ikona P
Číslo předpisu 313/2012 Sb.
Částka 114
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 24. 9. 2012
Rozeslán dne 27. 9. 2012
Platnost od 27. 9. 2012
Účinnost od 30. 9. 2012
Platnost do 17. 10. 2016
Novelizuje předpis 343/2011 Sb.
Zrušen předpisem 324/2016 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 343/2011 Sb., o seznamu účinných látek.
Změny v ustanoveních:

  • v poznámce pod čarou č. 1 (změny),
  • na konci přílohy č. 1 se doplňují položky č. 46 až 58.

Účinnost změn 30.9.2012.