91/2013 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2011 Sb., o seznamu účinných látek, ve znění vyhlášky č. 313/2012 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 91/2013 Sb.
Částka 42
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 5. 4. 2013
Rozeslán dne 10. 4. 2013
Platnost od 10. 4. 2013
Účinnost od 10. 4. 2013
Platnost do 17. 10. 2016
Novelizuje předpis 343/2011 Sb.
Zrušen předpisem 324/2016 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 343/2011 Sb., o seznamu účinných látek.
Změny v ustanoveních:

  • Poznámka pod čarou č. 1 (změny),
  • §1 (změny),
  • v příloze č. 1 (změny).

Účinnost změn 10.4.2013.