222/1994 Sb. - Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o státní energetické inspekci
ikona P
Číslo předpisu 222/1994 Sb.
Částka 68
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 2. 11. 1994
Rozeslán dne 6. 12. 1994
Platnost od 6. 12. 1994
Účinnost od 1. 1. 1995
Platnost do 31. 12. 2000
Opraven předpisem REG 948003
Ruší předpis 79/1957 Sb., 80/1957 Sb., 9/1958 Ú.l., 10/1958 Ú.l., 137/1958 Ú.l., 67/1960 Sb., 153/1961 Sb., 175/1975 Sb., 140/1978 Sb., 140/1979 Sb., 18/1986 Sb., 88/1987 Sb., 89/1987 Sb., 92/1987 Sb.
Novelizován předpisem 83/1998 Sb.
Prováděn předpisem 129/1995 Sb., 169/1995 Sb., 193/1995 Sb., 196/1995 Sb., 197/1995 Sb., 245/1995 Sb., 16/1996 Sb., 155/1996 Sb., 173/1996 Sb., 250/1996 Sb., 95/1998 Sb.
Zrušen předpisem 458/2000 Sb.