137/2001 Sb. - Zákon o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 137/2001 Sb.
Částka 56
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 29. 3. 2001
Rozeslán dne 24. 4. 2001
Platnost od 24. 4. 2001
Účinnost od 1. 7. 2001
Novelizuje předpis 99/1963 Sb.
Novelizován předpisem 349/2005 Sb., 413/2005 Sb., 348/2011 Sb., 105/2013 Sb.