348/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/63 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 348/2011 Sb.
Částka 122
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 26. 10. 2011
Rozeslán dne 29. 11. 2011
Platnost od 29. 11. 2011
Účinnost od 1. 1. 2012
Novelizuje předpis 141/1961 Sb., 99/1963 Sb., 582/1991 Sb., 155/1995 Sb., 137/2001 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a změna některých dalších zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • Poznámka pod čarou č. 1 - nové znění,
  • §3, §4, §7 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 5 - nové znění,
  • vkládají se nové §7a "Řízení o ukončení poskytování zvláštní ochrany a pomoci" a §7b "Rozhodnutí o ukončení poskytování zvláštní ochrany a pomoci" včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 11,
  • §13 "Krycí doklady" včetně nadpisu - nové znění,
  • §17, §19 (změny),
  • §20 se zrušuje,
  • Část pátá (§23) se včetně nadpisu zrušuje.
 • Změna zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §9 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 75 - nové znění.
 • Změna v §5, §12 a §16 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §339 a §350b zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn 1.1.2012.