337/1997 Sb. - Vyhláška, kterou se vydává katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů (katalog odpadů)
ikona P
Číslo předpisu 337/1997 Sb.
Částka 112
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 11. 12. 1997
Rozeslán dne 31. 12. 1997
Platnost od 31. 12. 1997
Účinnost od 1. 1. 1998
Platnost do 31. 12. 2001
Provádí předpis 125/1997 Sb.
Novelizován předpisem 334/1999 Sb.
Zrušen předpisem 381/2001 Sb.