135/1997 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 252/94 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, zákon č. 468/91 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 103/92 Sb., o Radě ČR pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 484/91 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 135/1997 Sb.
Částka 48
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 12. 6. 1997
Rozeslán dne 26. 6. 1997
Platnost od 26. 6. 1997
Účinnost od 1. 7. 1997
Poznámka k účinnosti Čl. II bod 2 a čl. IV nabývají účinnosti dnem 1.1.1998.
Novelizuje předpis 468/1991 Sb., 484/1991 Sb., 103/1992 Sb., 252/1994 Sb.
Novelizován předpisem 348/2005 Sb.