39/2001 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů
ikona P
Číslo předpisu 39/2001 Sb.
Částka 14
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 23. 1. 2001
Rozeslán dne 25. 1. 2001
Platnost od 25. 1. 2001
Účinnost od 25. 1. 2001
Novelizuje předpis 468/1991 Sb., 483/1991 Sb., 199/1994 Sb., 90/1995 Sb., 106/1999 Sb.
Novelizován předpisem 41/2004 Sb.