253/1994 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 110/64 Sb., o telekomunikacích, ve znění zákona č. 150/92 Sb., zákon č. 483/91 Sb., o České televizi, ve znění zákona č. 36/93 Sb., zákon č. 484/91 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění zákona č. 36/93 Sb., zákon č. 103/92 Sb., o Radě ČR pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon č. 468/91 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 253/1994 Sb.
Částka 73
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 8. 12. 1994
Rozeslán dne 30. 12. 1994
Platnost od 30. 12. 1994
Účinnost od 1. 4. 1995
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. IV nabývá účinnosti dne 1.1.1995.
Novelizuje předpis 110/1964 Sb., 468/1991 Sb., 483/1991 Sb., 484/1991 Sb., 103/1992 Sb.
Novelizován předpisem 151/2000 Sb.