ikona Pikona R
131/2003 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
131/2003 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 131/2003 Sb.
Částka 50
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 3. 4. 2003
Rozeslán dne 7. 5. 2003
Platnost od 7. 5. 2003
Účinnost od 1. 7. 2003
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodu 37, pokud jde o §17a, bodu 75, bodu 155, pokud jde o §60 odst. 2 a čl. III bodu 1 nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.
Novelizuje předpis 368/1992 Sb., 110/1997 Sb., 166/1999 Sb., 452/2001 Sb., 218/2002 Sb.
Novelizován předpisem 426/2003 Sb., 635/2004 Sb.