ikona Pikona R
369/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
369/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 369/2016 Sb.
Částka 147
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 19. 10. 2016
Rozeslán dne 14. 11. 2016
Platnost od 14. 11. 2016
Účinnost od 1. 1. 2017
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I body 80 a 91 nabývají účinnosti dne 1.1.2020.
Novelizuje předpis 634/2004 Sb., 201/2012 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, a
 2. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Změny:

 • Změna zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v poznámce pod čarou č. 1 (změny),
  • §4, §6, §7, §10 až §12, §14 (změny),
  • Poznámky pod čarou č. 7, 8 a 10 se zrušují,
  • §16 až §19a, §20, §23, §25 až §27, §30, §32, §33 (změny),
  • vkládá se nový §33a,
  • §40, §44 (změny),
  • bod 80. - změny s účinností od 1.1.2020
   • v příloze č. 1 části č. 1 (změny),
  • v příloze č. 1 část č. 4 - nové znění,
  • v příloze č. 1 se část č. 5 zrušuje,
  • příloha č. 2 - nové znění,
  • v příloze č. 4 části A (změny),
  • příloha č. 6 - nové znění,
  • v příloze č. 8 a č. 10 (změny),
   • bod 91. - změny s účinností od 1.1.2020
    • v příloze č. 10 se doplňuje část III.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bodu 1. až 5. novely.

 • Změna v příloze zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, kde se vkládá nová položka 27A.

Účinnost změn dnem 1.1.2017, s výjimkou čl. I bodů 80 a 91, které nabývají účinnosti dnem 1.1.2020.
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.