ikona Pikona R
310/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
310/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 310/2017 Sb.
Částka 106
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 16. 8. 2017
Rozeslán dne 19. 9. 2017
Platnost od 19. 9. 2017
Účinnost od 1. 6. 2018
Novelizuje předpis 582/1991 Sb., 589/1992 Sb., 155/1995 Sb., 361/2003 Sb., 187/2006 Sb., 262/2006 Sb., 373/2011 Sb.
Novelizován předpisem 92/2018 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Úvodní poznámka:
Tento zákon mění s účinností od 1. června 2018 zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění a následující další zákony:

  • č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů,
  • č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,
  • č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů,
  • č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
  • č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, a
  • č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.

Odkazujeme v podrobnostech na úplný text této novely.