ikona Pikona R
Zrušený - 179/2011 Sb. - Vyhláška o způsobu vnějšího označení a odznacích Celní správy ČR, vzorech služebních stejnokrojů a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel Celní správy ČR

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
179/2011 Sb. - Vyhláška o způsobu vnějšího označení a odznacích Celní správy ČR, vzorech služebních stejnokrojů a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel Celní správy ČR
ikona P
Číslo předpisu 179/2011 Sb.
Částka 64
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 10. 6. 2011
Rozeslán dne 30. 6. 2011
Platnost od 30. 6. 2011
Účinnost od 1. 7. 2011
Platnost do 31. 12. 2012
Ruší předpis 197/2001 Sb., 246/2002 Sb., 332/2005 Sb., 115/2010 Sb.
Provádí předpis 13/1993 Sb.
Zrušen předpisem 17/2012 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 13/1993 Sb., celní zákon.
Předmět úpravy
Vyhláškou Ministerstva financí se stanoví

  1. odznaky Celní správy České republiky, způsob vnějšího označení příslušníků celní správy a vzory služebních stejnokrojů celníků,
  2. způsob zvláštního barevného provedení a označení služebních vozidel celní správy,
  3. vzor a náležitosti služebního průkazu.

Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:

  1. Vyhláška č. 197/2001 Sb., o způsobu vnějšího označení a odznacích celní správy, vzorech služebních stejnokrojů a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy.
  2. Vyhláška č. 246/2002 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 197/2001 Sb., o způsobu vnějšího označení a odznacích celní správy, vzorech služebních stejnokrojů a barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy.
  3. Vyhláška č. 332/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 197/2001 Sb., o způsobu vnějšího označení a odznacích celní správy, vzorech služebních stejnokrojů a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy.
  4. Vyhláška č. 115/2010 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 197/2001 Sb., o způsobu vnějšího označení a odznacích celní správy, vzorech služebních stejnokrojů a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy.

Účinnost 1.7.2011.