332/2005 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 197/2001 Sb., o způsobu vnějšího označení a odznacích celní správy, vzorech služebních stejnokrojů a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy, ve znění vyhlášky č. 246/2002 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 332/2005 Sb.
Částka 118
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 17. 8. 2005
Rozeslán dne 2. 9. 2005
Platnost od 2. 9. 2005
Účinnost od 2. 9. 2005
Poznámka k účinnosti Ustanovení bodu 6 nabývá účinnosti dne 1.1.2007.
Platnost do 30. 6. 2011
Novelizuje předpis 197/2001 Sb.
Zrušen předpisem 179/2011 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 197/2001 Sb., o způsobu vnějšího označení a odznacích celní správy, vzorech služebních stejnokrojů a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy.
Změny v ustanoveních:

 • §1, §2, §4 (změny),
 • §5 "Drobné stejnokrojové doplňky" - nové znění,
 • §6 odstavec 2 (změny),
 • bod 6. - změna s účinností od 1.1.2006
  • §8 "Hodnostní označení" včetně poznámky pod čarou č. 2 - nové znění,
 • §9 "Zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel celní správy"včetně nadpisu - nové znění,
 • §9a (změny),
 • Příloha č. 1 "Vyobrazení identifikačního znaku celní správy, symbolu celní správy, rukávového znaku, nápisu "CELNÍ SPRÁVA", útvarového znaku, odznaků na čepici a stejnokrojových knoflíků" - nové znění,
 • Příloha č. 4 "Vyobrazení identifikační karty vozidla celní správy" - nové znění,
 • Příloha č. 5 "Vyobrazení barevného provedení a označení služebních vozidel celní správy podle §9 odst. 1 a 2 písm. a)" - nové znění;
  dosavadní příloha č. 7 se označuje jako příloha č. 6.

Čl. II - Přechodné ustanovení
Do dne nabytí účinnosti zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (1.1.2006), se používají hodnostní označení podle právní úpravy platné přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Účinnost změn 2.9.2005 s výjimkou bodu 6, který nabývá účinnosti dnem nabytí účinnosti zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (1.1.2006).
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.