115/2010 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 197/2001 Sb., o způsobu vnějšího označení a odznacích celní správy, vzorech služebních stejnokrojů a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy...
ikona P
Číslo předpisu 115/2010 Sb.
Částka 42
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 6. 4. 2010
Rozeslán dne 22. 4. 2010
Platnost od 22. 4. 2010
Účinnost od 1. 6. 2010
Platnost do 30. 6. 2011
Novelizuje předpis 197/2001 Sb.
Zrušen předpisem 179/2011 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 197/2001 Sb., o způsobu vnějšího označení a odznacích celní správy, vzorech služebních stejnokrojů a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy.
Změna:

  • Příloha č. 6 k vyhlášce - nové znění.

Čl. II - Přechodné ustanovení
Služební průkazy podle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 197/2001 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, jsou platné do 30. června 2010.

Účinnost změn 1.6.2010.