ikona Pikona R
366/2022 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
366/2022 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 366/2022 Sb.
Částka 167
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 24. 11. 2022
Rozeslán dne 2. 12. 2022
Platnost od 2. 12. 2022
Účinnost od 3. 12. 2022
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti dnem 1.1.2023, s výjimkou ustanovení čl. II bodů 2 až 5 a 8 až 10, která nabývají účinnosti 3.12.2022.
Novelizuje předpis 582/1991 Sb., 586/1992 Sb., 589/1992 Sb., 592/1992 Sb., 48/1997 Sb., 235/2004 Sb., 280/2009 Sb., 128/2022 Sb.
Anotace

Změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Čl. II - Přechodná ustanovení.

účinnost od 3.12.2022

Změny zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Čl. IV - Přechodná ustanovení.

Změny §48, §48d a §120a zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.

Změny §5b, §13a, §14 a §15 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Změny §3a, §8, §8a, §20 a §24 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění.

Změna §10 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Změna §72 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.

Čl. X - Přechodné ustanovení.

Změna §1 a vložení nového §3a zákona č. 128/2022 Sb., o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.