ikona Pikona R
128/2022 Sb. - Zákon o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
128/2022 Sb. - Zákon o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
ikona P
Číslo předpisu 128/2022 Sb.
Částka 64
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 11. 5. 2022
Rozeslán dne 27. 5. 2022
Platnost od 27. 5. 2022
Účinnost od 28. 5. 2022
Novelizován předpisem 366/2022 Sb., 349/2023 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.

Parlament České republiky přijal nový zákon o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

Předmět úpravy

Opatření v oblasti odpočtu bezúplatného plnění od základu daně, osvobození od daně z příjmů, daňových výdajů a správních poplatků.