ikona Pikona R
Zrušený - 282/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví vzor služebního průkazu

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
282/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví vzor služebního průkazu
ikona P
Číslo předpisu 282/2006 Sb.
Částka 88
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 31. 5. 2006
Rozeslán dne 9. 6. 2006
Platnost od 9. 6. 2006
Účinnost od 9. 6. 2006
Platnost do 31. 3. 2017
Provádí předpis 61/1996 Sb., 69/2006 Sb.
Zrušen předpisem 53/2017 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonům:

  1. č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, a
  2. č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů.

Vyhláškou Ministerstva financí se stanoví vzor služebního průkazu.
Vzor služebního průkazu, kterým se prokazují zaměstnanci Ministerstva financí, pověření k výkonu činností podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, a podle zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, je uveden v příloze této vyhlášky.
Přechodné ustanovení
Platnost služebních průkazů, vydaných před účinností této vyhlášky, se ukončí jejich výměnou za služební průkazy upravené podle této vyhlášky, nejpozději dnem 1. září 2006.

Účinnost 9.6.2006.