ikona Pikona R
269/1998 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 500/90 Sb., o působnosti orgánů ČR ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 569/91 Sb., o Pozemkovém fondu ČR, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 162/97 Sb., o vydání státních dluhopisů na financování opatření k odstranění následků povodní v roce 1997

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
269/1998 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 500/90 Sb., o působnosti orgánů ČR ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 569/91 Sb., o Pozemkovém fondu ČR, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 162/97 Sb., o vydání státních dluhopisů na financování opatření k odstranění následků povodní v roce 1997
ikona P
Číslo předpisu 269/1998 Sb.
Částka 95
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 5. 11. 1998
Rozeslán dne 19. 11. 1998
Platnost od 19. 11. 1998
Účinnost od 19. 11. 1998
Novelizuje předpis 500/1990 Sb., 569/1991 Sb., 162/1997 Sb.
Novelizován předpisem 503/2012 Sb.