ikona Pikona R
195/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
195/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 195/2017 Sb.
Částka 71
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 31. 5. 2017
Rozeslán dne 10. 7. 2017
Platnost od 10. 7. 2017
Účinnost od 1. 7. 2018
Novelizuje předpis 582/1991 Sb., 328/1999 Sb., 329/1999 Sb., 365/2000 Sb., 634/2004 Sb., 187/2006 Sb.
Novelizován předpisem 269/2021 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Tímto zákonem se mění a doplňují s účinností od 1.7.2018 zákony:

  • č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů,
  • č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů,
  • č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů,
  • č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a
  • č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Odkazujeme v podrobnostech na úplný text této novely.