ikona Pikona R
341/2012 Sb. - Vyhláška o rozsahu činností depozitáře účastnického fondu

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
341/2012 Sb. - Vyhláška o rozsahu činností depozitáře účastnického fondu
ikona P
Číslo předpisu 341/2012 Sb.
Částka 125
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška České národní banky
Přijat dne 21. 9. 2012
Rozeslán dne 17. 10. 2012
Platnost od 17. 10. 2012
Účinnost od 1. 1. 2013
Provádí předpis 426/2011 Sb., 427/2011 Sb.
Novelizován předpisem 476/2017 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonům:

 1. č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, a
 2. č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření.

Předmět úpravy

 1. Vyhláška České národní banky upravuje rozsah činností depozitáře důchodového fondu a depozitáře účastnického fondu při
  1. úschově majetku v důchodovém fondu a v účastnickém fondu,
  2. kontrole stavu majetku v důchodovém fondu a v účastnickém fondu v případech, kdy povaha věci vylučuje svěření majetku do úschovy,
  3. evidenci peněžních prostředků na účtech v důchodovém fondu a v účastnickém fondu,
  4. kontrole připisování a odepisování důchodových jednotek důchodového fondu a penzijních jednotek účastnického fondu,
  5. kontrole výpočtu aktuální hodnoty důchodové jednotky a penzijní jednotky,
  6. zajištění vypořádání obchodů s majetkem v důchodovém fondu a v účastnickém fondu v obvyklé lhůtě,
  7. kontrole nakládání s majetkem v důchodovém fondu a v účastnickém fondu,
  8. kontrole postupu při oceňování majetku a závazků v důchodovém fondu a v účastnickém fondu,
  9. kontrole výplaty dávek a
  10. kontrole výpočtu úplaty za obhospodařování majetku v důchodovém fondu a v účastnickém fondu.
 2. Tato vyhláška dále
  1. vymezuje jednání penzijní společnosti, která jsou důvodem neprovedení pokynu depozitářem fondu, a
  2. upravuje případy, kdy může depozitář fondu vykonávat činnost podle odstavce 1 prostřednictvím jiné osoby.

Účinnost 1.1.2013.