476/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti s ukončením důchodového spoření
ikona P
Číslo předpisu 476/2017 Sb.
Částka 172
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška České národní banky
Přijat dne 21. 12. 2017
Rozeslán dne 29. 12. 2017
Platnost od 29. 12. 2017
Účinnost od 1. 1. 2018
Novelizuje předpis 57/2012 Sb., 117/2012 Sb., 215/2012 Sb., 341/2012 Sb., 425/2012 Sb., 474/2013 Sb.
Anotace

Změna některých vyhlášek v souvislosti s ukončením důchodového spoření.

Změny:

 • Změna vyhlášky č. 57/2012 Sb., o minimálních náležitostech statutu účastnického fondu a statutu důchodového fondu.

Změny v ustanoveních:

 • v názvu vyhlášky se slova "a statutu důchodového fondu" zrušují,
 • §1, §5, §15 (změny).
 • Změna vyhlášky č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti, důchodového fondu a účastnického fondu.

Změny v ustanoveních:

 • v názvu vyhlášky se slova ", důchodového fondu" zrušují,
 • §1, §6, §19, §22, §30, §31, §32, §34, §35, §36, §37, §38, §39, §40, §41, §42, §43, §44 (změny),
 • v části třetí nadpisu hlavy II se slova "V DŮCHODOVÉM FONDU A" zrušují,
 • v části třetí v textu pod nadpisem hlavy II se slova "§52 zákona o důchodovém spoření a" zrušují,
 • v části třetí v nadpisu hlavy III se slova "DŮCHODOVÉHO FONDU A" zrušují,
 • v části třetí v textu pod nadpisem hlavy III se slova "§63 zákona o důchodovém spoření a" zrušují,
 • v textu pod nadpisem části čtvrté se slova "§79 a 82 zákona o důchodovém spoření a" zrušují,
 • příloha č. 1 a č. 2 (změny).
 • Změna vyhlášky č. 215/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu.

Změny v ustanoveních:

 • §3, §4 (změny),
 • příloha č. 1 (změny).
 • Změna vyhlášky č. 341/2012 Sb., o rozsahu činností depozitáře důchodového fondu a depozitáře účastnického fondu.

Změny v ustanoveních:

Změny v ustanoveních:

 • §2, §3 (změny),
 • příloha (změny).
 • Změna vyhlášky č. 474/2013 Sb., o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu a o náhradě jejich hotových výdajů.

Změny v ustanoveních: