ikona Pikona R
Zrušený - 468/2009 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
468/2009 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 468/2009 Sb.
Částka 148
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška Energetického regulačního úřadu
Přijat dne 16. 12. 2009
Rozeslán dne 28. 12. 2009
Platnost od 28. 12. 2009
Účinnost od 1. 1. 2010
Poznámka k účinnosti Ustanovení bodů 12, 30 a 32 nabývají účinnosti dne 1.7.2010, ustanovení bodu 73 nabývá účinnosti dne 1.1.2011 a ustanovení bodů 55 a 56 nabývají účinnosti dne 1.1.2012.
Platnost do 31. 12. 2015
Novelizuje předpis 541/2005 Sb.
Novelizován předpisem 371/2011 Sb.
Zrušen předpisem 408/2015 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona.
Změny v ustanoveních:

 • §1 "Předmět úpravy" včetně nadpisu - nové znění,
 • §2 (rozsáhlé změny),
 • v §2 odst. 1 písm. q) a v odst. 2 písm. j), v §4 odst. 1, v §5 odst. 3 a 7, v §18 odst. 10, v §19 odst. 8, v §20 odst. 7, v §30 odst. 20 a 24, v příloze č. 3 odst. 2 a v příloze č. 4 se slovo "konečného" zrušuje,
 • v §2 odst. 2 písm. b) a c), v §18 odst. 1 písm. b), odst. 2 písm. a) bodech 2 a 4, písm. b) bodech 1 a 3, odst. 8 písm. a) bodech 2 a 4, písm. c) a odst. 12, v §19 odst. 1, 2, 6 a 7 písm. a), odst. 9, 10, 12, 15 a 18, v §20 odst. 2, 4 a 6, v §29 odst. 1 písm. e) a odst. 3, v §33 odst. 2, v příloze č. 3 v nadpisu a v příloze č. 4a v nadpisu se slovo "konečných" zrušuje,
 • §4 (změny),
 • bod 12. - změny s účinností od 1.7.2010
  • v §4 se doplňují odstavce 6 až 9,
 • v §5 odst. 4, v §28 odst. 6 a v §32 odst. 1 a 2 se slovo "konečnému" zrušuje,
 • §5 (další změny),
 • §6, §7 (změny),
 • v §7 odst. 1 písm. a) bodech 2 a 4 a v §30 odst. 24 se slovo "konečný" zrušuje,
 • §7 (další změny),
 • §8, §9 (změny),
 • bod 30. - změny s účinností od 1.7.2010
  • v §18 odst. 2 písm. a) bodu 2, písm. b) bodu 1 a odst. 8 písm. a) bodu 2 se na konci textu bodu doplňují slova "nebo změna dodavatele za dodavatele poslední instance",
 • v §18 odst. 8 písm. c) bodech 1 a 2, v §19 odst. 7 písm. b) a v §20 odst. 6 písm. b) se slovo "konečné" zrušuje
 • bod 32. - změny s účinností od 1.7.2010
  • v §18 odst. 8 písm. c) se na konci textu bodu 1 doplňují slova "nebo změnili dodavatele za dodavatele poslední instance,",
 • §18 (další změny),
 • §19, §23, §25 (změny),
 • §27 "Předávání údajů pro vyúčtování plateb a úhrada plateb za poskytování systémových služeb" včetně nadpisu - nové znění,
 • v §28 odst. 1 písm. a) bodu 3, odst. 4 písm. a) a odst. 6 až 9, v §32 odst. 5 a v §33 odst. 2 se slovo "konečným" zrušuje,
 • §28 (další změny),
 • v §28 odst. 4 písm. c) a odst. 5 a v §33 odst. 3 se slovo "konečnými" zrušuje,
 • §30 (rozsáhlé změny),
 • bod 55. - změny s účinností od 1.1.2011
  • §30 "Změna dodavatele v režimu přenesené odpovědnosti za odchylku" včetně skupinového nadpisu a poznámky pod čarou č. 24 - nové znění,
 • bod 56. - změny s účinností od 1.1.2011
  • vkládá se nový §30a,
 • §31 "Dodávka elektřiny dodavatelem poslední instance" včetně nadpisu - nové znění,
 • v §31a odst. 1 písm. a) se slova "nebo podle §7 odst. 1 písm. a) bodu 2" zrušují,
 • §32 (rozsáhlé změny),
 • §34 (změny),
 • v příloze č. 3 a č. 4a (změny),
 • Příloha č. 5 včetně nadpisu - nové znění,
 • bod 73. - změny s účinností od 1.1.2011
  • v příloze č. 5 odstavec 5 - nové znění,
 • Příloha č. 5a - nové znění,
 • vkládá se nová příloha č. 5b,
 • Příloha č. 6 - nové znění,
 • vkládá se nová příloha č. 6a.

Účinnost změn dnem 1.1.2010, s výjimkou bodů 12, 30 a 32, které nabývají účinnosti dnem 1.7.2010, a bodů 55, 56 a 73, které nabývají účinnosti dnem 1.1.2011.
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.